Certifikati

ISO 9001

Sustav upravljanja kvalitetom

ISO 9001 je međunarodni standard koji smo usvojili kako bismo poboljšali naš sustav kvalitete. Fokusiramo se na zadovoljstvo kupaca, povećavamo učinkovitost procesa i smanjujemo gubitke i nesukladnosti analizom rizika.

ISO 45001:2018

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

ISO 45001 je međunarodna norma koja utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OH&S), pružajući okvir organizacijama za upravljanje rizicima, kontinuirano poboljšanje i unapređenje performansi OH&S.

ISO 14001

Sustav upravljanja zaštitom okoliša

ISO 14001 je sustav koji integrira postupke i procese za razvoj, implementaciju, upravljanje, koordinaciju i praćenje politike zaštite okoliša. Pruža okvir za zaštitu okoliša i odgovor na promjenjive okolišne uvjete u ravnoteži sa socijalno-ekonomskim potrebama.

EN 15088

Tehnički uvjeti za inspekciju i isporuku

Certifikat EN 15088 potvrđuje da proizvodi ispunjavaju tehničke zahtjeve, testirani su i certificirani. Osigurava kupcima da proizvodi zadovoljavaju visoke standarde sigurnosti i performansi propisane europskim standardom za aluminijske proizvode.

QUALICOAT SEASIDE

QUALICOAT SEASIDE

QUALICOAT je vodeća svjetska oznaka kvalitete za aluminijske proizvode s premazom za arhitektonsku primjenu. Utvrđuje specifikacije koje definiraju minimalne zahtjeve za postrojenja i opremu, materijale za premazivanje i gotove proizvode, s ciljem osiguravanja visoke kvalitete premazanih proizvoda.

EPD

Ekološka deklaracija proizvoda

Ekološka deklaracija proizvoda (EPD) je verificirano izvješće, pripremljeno prema međunarodnim standardima (ISO 14025, EN 15804), koje dokumentira učinke proizvoda na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa, mjerenjem tih učinaka prema standardiziranoj LCA metodologiji (Life Cycle Assessment - procjena životnog ciklusa).

REACH

Izjava o usklađenosti sa Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

RoHS

Izjava o usklađenosti sa Direktivom o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS)

Imate li projekt na umu?

Kontaktirajte nas

EMERUS D.O.O. Hrvatska
EMERUS D.O.O. BiH